kontakt   
       
 
  Vesti


17.11.2008.     Ugovor o kupoprodaji poljoprivrednog zemljišta

  Ugovor o kupoprodaji poljoprivrednog zemljista.doc
Ugovor o kupoprodaji poljoprivrednog zemljišta


Ugovorne strane saglasno konstatuju sledeće:

- Da je Prodavac vanknjižni vlasnik predmetnog poljoprivrednog zemljišta koje je predmet ovog ugovora.
- Da su površine poljoprivrednog zemljišta koje je predmet ovog ugovora utvrđene je na osnovu sledeće dokumentacije:

1. Za KO Kucura površina je određena rešenjem Republičkog geodetskog zavoda-služba za katastar nepokretnosti Vrbas br. 952-01-722/08-c od 29.09.2008. godine;
2. Za KO Bačko Dobro Polje površina je određena posedovnim listom br. 311 izdatog od strane Republičkog geodetskog zavoda.

Za kompletnu informaciju otvorite word.doc Ugovor o kupoprodaji poljoprivrednog zemljista.doc
<< nazad
 

© Copyright 2007. AD TRIVIT - MLIN Mlinarska industrija