kontakt   
       
 
  Vesti


07.07.2008.     Odluke sa Godišnje skupštine

  izvestaj o bitnom dogadjaju 2706 trivit.doc


IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.gl.RS br. 47/06 ) i članom 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl.gl.RS br. 100/06 i 116/06) AD »Trivit - mlin» Mlinarska industrija iz Vrbasa objavljuje da je na osnovu člana 313, a u vezi sa članovima 276. i 281. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 125/2004) i Odluke o sazivanju Godišnje skupštine akcionara A.D. «Trivit – mlin » Mlinarska industrija, VRBAS, dana 27. 06. 2008. godine sa početkom u 14,00 časova , u prostorijama Društva održana Godišnja (redovna) sednica Skupštine akcionara A.D. «Trivit – mlin» VRBAS, na kojoj su akcionari doneli sledeće ODLUKE:

Za kompletnu informaciju otvorite word.doc

izvestaj o bitnom dogadjaju 2706 trivit.doc
<< nazad
 

© Copyright 2007. AD TRIVIT - MLIN Mlinarska industrija